правила користування послугою інформаційної розсилки

§ 1. [Загальні положення]

 1. Цей Регламент Послуги Розсилання новин, далі іменований Регламентом, визначає правила і умови користування послугою розсилки новин, далі іменованої Послугою, яка надається АТ «Фабрика Фарб і лаків «Śnieżka», юридичний офіс компанії: 00-854 Варшава, б-р Івана Павла II 23; адреса для листування: 39-207 Бжезніца, вул. Дембіцька 44, в подальшому іменується Постачальником послуг.

 2. Цей Регламент адресований Користувачам послуг, які є споживачами, так і підприємцями. Положення цього Регламенту не призначені для виключення або обмеження будь-яких прав споживачів, наданих їм діючими положеннями законодавства, - будь-які можливі сумніви тлумачаться на користь споживача. У разі невідповідності положень цього Регламенту вищевказаним положенням, переважну силу мають ці положення.

 3. Послуга надається через Інтернет на території Республіки Польща.

 4. Для використання Послуги необхідно мати доступ до Інтернету та адресу електронної пошти (e-mail),проте необов'язково відповідати особливим технічним вимогам, крім стандартної операційної системи і стандартного браузера.

§ 2. [Предмет послуги]

 1. Предметом Послуги є відправка інформації Користувачеві у вигляді електронного листа (e-mail),далі іменоване "Новинним розсиланням", по електронній пошті, на раніше вказану Користувачем адресу електронної пошти (e-mail).

 2. Інформація в Новинний розсилці може мати як маркетинговий, так і інформаційний характер, зокрема, це може бути інформація про товари або послуги (напр., навчання),пропоновані Постачальником послуги, включаючи новинки в пропозиції товарів і поточних акціях, організованих заходах, рекламних акціях, а також Розсилання може містити посилання на матеріали для преси, статті тощо про постачальників послуг і посилання на веб-сайти брендів Постачальника послуг.

 3. Укладаючи договір про надання Послуги з Постачальником послуг, Користувач надає свою адресу електронної пошти (e-mail),вказану в реєстраційній формі, для отримання повідомлень, згаданих у вищевказаних положеннях.

§ 3. [Умови користування Новинним розсиланням]

 1. Послуга Новинного розсилання є безкоштовною.

 2. Послугою може користуватися будь-яка особа, яка надала свою адресу електронної пошти на веб-сайті в домені www.vidaron.pl/newsletter в частині, що стосується Новинного розсилання, а потім натисне кнопку "Зберегти". При натисканні на зазначену кнопку поданий e-mail відправляється Постачальнику послуг, і починається надання Послуги.

 3. Надання Послуги починається з моменту укладення договору на використання Послуги, тобто після ознайомлення з цим Регламентом і в момент установки прапорця на сайті vidaron.pl/newsletter про ознайомлення і погодження з умовами надання послуг, а також виконання дій, описаних в п. 2 вище.

 4. При використанні Послуги Користувач зобов'язаний утримуватися від надання нелегального контенту, зокрема, в сфері надання даних інших людей без згоди уповноважених осіб.

 5. Окремі повідомлення, відправлені в рамках Послуги, являють собою твори в розумінні закону про авторське право і охороняються законом. Будь-яке копіювання, зміна і використання способом, несумісним з передбачуваним використанням, або без згоди Організатора, може становити порушення закону.

 6. Користувач зобов'язаний дотримуватися цього Регламенту від початку використання послуги Розсилання новин.

§ 4. [Термін дії послуги Новинного розсилання]

 1. Договір на використання Послуги укладається на невизначений термін.

 2. Користувач має право розірвати договір на використання Послуги. Припинення дії вступає в силу негайно.

 3. Особа, яка користується Послугою, розриває договір на використання цієї послуги, відправивши заяву на e-mail marketing@sniezka.com, поштою на адресу Постачальника послуг, зазначену в § 1 Регламенту, або натиснувши на спеціальне посилання в Новинний розсилці, призначену для припинення надання Послуги.

 4. Постачальник послуг може призупинити або припинити надання Послуги після попереднього повідомлення користувачів на вказані ними адреси електронної пошти.

 5. Постачальник послуг має право видалити невірний або неіснуючий e-mail, наданий Користувачем.

§ 5. [Персональні дані]

 1. Постачальник послуг є адміністратором персональних даних, які обробляються з метою надання Послуги.

 2. Детальну інформацію про правила обробки даних Постачальником послуг можна знайти на сайті www.vidaron.pl/newsletter.

§ 6. [Рекламації і зміни в Регламенті]

 1. Рекламації щодо надання Послуги слід надсилати за адресою електронної пошти marketing@sniezka.com, поштою безпосередньо за адресою Постачальника послуг.

 2. В рекламації потрібно вказати дані особи, яка подає рекламацію, необхідні для відправки інформації про результат розгляду рекламації, і опис того, на чому полягали порушення в Послуги, і якими є очікування щодо розгляду рекламації.

 3. Постачальник послуг розглядає рекламацію протягом 14 днів з моменту отримання.

 4. Постачальник послуг залишає за собою право вносити зміни в Регламент в разі виникнення серйозної причини, яку слід розуміти, як (закритий каталог):

  1. зміна способу надання послуги з технічних або технологічних причин;

  2. зміна правових норм, що регулюють продаж Товарів або надання послуг електронним шляхом Постачальником послуг, що впливає на взаємні права та обов'язки, зазначені в договорі, укладеному між Користувачем і Постачальником послуг, або зміна тлумачення вищевказаних правових норм в результаті судових постанов, рішень, рекомендацій або приписів відомств, або органів, компетентних в даній області;

  3. зміна способу надання послуг виключно з технічних або технологічних причин;

  4. зміна обсягу або надання послуг, до яких застосовуються положення Регламенту, шляхом введення нових, зміни або скасування Постачальником послуг існуючих функцій або послуг, що підпадають під дію Регламенту.

 5. У разі зміни в Регламенті, Постачальник послуг надасть зведений текст Регламенту, опублікувавши його на веб-сайті.

 6. Зміни в Регламенті вступають в силу з моменту їх чіткого визначення і розміщення на сайті Постачальника послуг.

 

§ 7. [Заключні положення]

 1. Цей Регламент вступає в силу з 28.10.2019г.

 2. У питаннях, що не врегульовані цим Регламентом, застосовуються загальнообов'язкові правові норми.